ข่าว : ประกันสังคม พร้อมเยียวยาจ่ายเงินกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ถูกเลิกจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนได้อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย ยอดจ่าย 3.7 ล้านบาท

26 กรกฏาคม 2565

ประกันสังคม พร้อมเยียวยาจ่ายเงินกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ถูกเลิกจ้าง

ที่ขึ้นทะเบียนได้อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย ยอดจ่าย 3.7 ล้านบาท

วันที่ 26 ก.ค. 65 ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในงานมอบสำเนาเช็คกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้กับตัวแทนลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอลโกลบอล มีเดีย จำกัด เพื่อช่วยเยียวยาลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณี บริษัท เจ เอส แอลโกลบอล มีเดีย จำกัด แจ้งเลิกจ้างพนักงานบางส่วน จำนวน 91 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ลูกจ้างร้อง บริษัทจ่ายเงินชดเชยไม่เป็นธรรม นั้น รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย และได้กำชับให้ผมและทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อย่างเป็นธรรมและทันท่วงที สำหรับในส่วนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ขณะนี้มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 87 ราย ยังมีผู้ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้อนุมัติสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 วัน ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วจำนวน 84 ราย ส่วนอีก 2 ราย เข้าทำงานที่บริษัทฯ เมื่อ 1 เมษายน 2565 และ 17 พฤษภาคม 2565 ทำให้ ส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ และมีลูกจ้างรอการอนุมัติอีก 1 ราย โดยยอดประมาณการ จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่สำนักงานประกันสังคมอนุมัติจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,773,259 บาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้แนะนำให้ผู้ประกันตนมารายงานตัวเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ในงวดที่ 1 ในช่วง ต้นเดือนสิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้

……………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน